Kurz je určený tomu „Kdo rozhoduje a řídí aplikaci (řídí držitele I. stupně), vede zápis o aplikaci, nakupuje POR“

Dvoudenní kurz pro získání osvědčení II. stupně je určen pro fyzické osoby opravňující jeho držitele nakládat s přípravky na ochranu rostlin. Jedná se zejména o pracovníky, kteří v rámci své činnosti přípravky přímo aplikují, nakupují, plánují vlastní ochranu rostlin (farmáři, soukromě hospodařící zemědělci), dále agronomové zemědělských podniků, pracovníci odborných zemědělských služeb, lesních podniků včetně pracovníků jiných odvětví  (péče o veřejnou zeleň) podílející se na řízení ochrany rostlin spojené s používáním přípravků na ochranu rostlin.

Název kurzu: Základní kurz pro získání osvědčení II. stupně Délka: 2 dny

Celkový rozsah základního kurzu pro II. stupeň je 15 vyučovacích hodin (vyučovací hodina v trvání 45 minut), přičemž desetihodinový blok je věnován odborné tématice související s legislativou, manipulací a aplikací přípravků na ochranu rostlin a 5 hodin bezpečnosti při práci a ochraně zdraví lidí a tato tématika je pak zajišťována příslušnými pracovníky hygienické služby. Platnost osvědčení: 5 let.

Účastníci kurzu mohou ihned po skončení školení složit zkoušku za přítomnosti  zástupců ÚKÚZ v místě konání kurzu. Organizátoři školení zajistí nutnou administrativu spojenou s jejím vykonáním. Podmínkou je pouze vyplnění žádosti a nalepení kolku v hodnotě 200 Kč.

Registrace na kurz:

Vyberte termín kurzu ze seznamu vpravo a přihlašte se na něj pomocí registračního formuláře.