Soutěž Řemeslo/Skill

Mez­inárodní soutěž v řemeslných doved­nos­tech učňů / Pardubický kraj

Bez partnerů a sponzorů soutěže by to rozhodně nešlo. Velké poděkování každoročně patří všem spolupořadatelům, partnerům a sponzorům soutěže, kteří se podílejí na jejích přípravách, poskytují finanční podporu, dodávají soutěžní materiál nebo technologie, spolupracují při zajištění různých služeb technického a logistického zaměření, poskytují zázemí pro soutěž, dodávají věcné ceny a odměny pro soutěžící a poskytují cenné rady a zkušenosti ze svého oboru.

Pokud byste měli zájem a nápady, jak soutěž podpořit, obraťte se na organizátory soutěže.