Osvědčení o odborné způsobilosti v době nouzového stavu dle stanoviska ÚKZÚZ

Pro vaši větší jistotu a klid při používání přípravků na ochranu rostlin v době jarních prácí, uvádíme upřesnění ke stanovisku ÚKZÚZ o odborné způsobilosti v období nouzového stavu a jak dle něj postupovat.

Pro zachování platnosti stávajícího osvědčení (a dočasného získání nového) je důležité být přihlášen na kurz příslušné odborné způsobilosti, vypsaný školicí pověřenou organizací.

A jak je to u jednotlivých kurzů?

Po přihlášení:

Ø  Na I. stupeň doplňující je dotyčný stále držitelem platného osvědčení do doby, než bude moci absolvovat doplňující kurz. Přihlášený tak může v sezóně aplikovat přípravky, i když platnost skončila.  Následně pak musí absolvovat prodlužovací kurz, jak to bude možné. Platnost osvědčení začne datem konání kurzu.

Ø  Na I. stupeň základní se přihlášený stává držitelem osvědčení do doby, než bude moci absolvovat základní kurz. Může tak v sezóně aplikovat přípravky, ale jak to půjde, hajdy na školení. Předpokládaný je zde vyšší dohled nadřízeného, držitele osvědčení II.st.

Ø  Na II.a III. stupeň doplňující  je  přihlášený stále držitelem platného osvědčení do doby, než bude možné na kurz jít. Přibývá zde nutnost podat žádost o prodloužení na ÚKZÚZ a to v době platnosti osvědčení !!!- instrukce posíláme přihlášeným.

Ø  Na II.stupeň základní je přihlášený brán jako držitel tohoto osvědčení s podmínkou absolvovat základní kurz, jakmile to bude možné. Přihlášený může nakupovat POR pro profesionály. Samozřejmě jejich použití pouze v souladu s etiketou. V případě nejasností (např. mix přípravků, ochrana včel, ochranné vzdálenosti atd.) je dobrá konzultace s odborným školitelem pověřené školící organizace, pracovníkem ÚKZÚZ. Při prodeji přípravků na ochranu rostlin pro profesionální uživatele si prodávající organizace může ověřit u školicího zařízení, zdali je dotyčný na kurz přihlášen.

Ing. Hynek Míka

ERUDIO CZ, z.s.

606 162 391; mikahynek@seznam.cz