Erudio CZ, o.s. je od 11.1.2013 vzdělávací subjekt pověřený MZe ke konání základních kurzů pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin 1. a 2. stupně. 

Erudio CZ, o.s. splnilo předepsané požadavky vyplývající ze zákona č. 326/204 Sb. o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kurzy pořádáme nejčastěji  ve Středočeském kraji a v Praze ve školicích prostorech České zemědělské univerzity v Praze 6 – Suchdole. Je také možné domluvit se na uspořádání kurzů i v jiných školicích centrech po celé České republice.