Řemeslo/Skill 2021

11. ročník je zrušen

Letošní ročník soutěže ŘEMESLO/SKILL 2021 je zrušen

 

Vážení přátelé soutěže Řemeslo/Skill,

chtěli bychom vás informovat, že jsme se po zralé úvaze rozhodli odložit letošní ročník soutěže na příští rok, t.j. na září roku 2022. Hlavním důvodem pro tento náš společný krok je zejména dlouhodobá absence odborného výcviku žáků vyvolaná pandemií viru Covid-19. Provedli jsme průzkum mezi zástupci 26 českých i zahraničních škol, které se účastní soutěže, a dospěli jsme k názoru, že bychom nemohli uspořádat soutěž v odpovídající kvalitě a rozsahu, jak se tomu v běžných podmínkách dařilo. Více než dvě třetiny oslovených škol by totiž své žáky nemohly z různých důvodů poslat v září na soutěž. Nebylo by ani možné udržet hlavní koncepci soutěže, t.j. postupnou vzájemnou návaznost jednotlivých soutěžních oborů. Ani školy, které se vyjádřily, že by snad mohly své žáky připravit a poslat, nemohou samozřejmě v této neodhadnutelné epidemické situaci zaručit svou účast stoprocentně. Nejen efektivnost vložených finančních a materiálních prostředků, ale i energie a úsilí všech, kteří se na přípravě obvykle podílejí, by tak výsledku velmi pravděpodobně neodpovídala. Je nám to velice líto, ale tato uvedená fakta a pocit zodpovědnosti za organizaci tak rozsáhlé akce nás dovedly k našemu rozhodnutí odložit letošní ročník soutěže Řemeslo/Skill na září 2022.

Budeme moc rádi, pokud si soutěž Řemeslo/Skill Vaši přízeň udrží i nadále a příští rok se budeme moci v září opět potkat ve Vysokém Mýtě.

Za organizátory soutěže

PhDr. Lenka Ulrychová

Ing. Jiří Skalický - ředitel VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto

Ing. Hynek Míka

Erudio CZ, z.s.

Duben 2021