Kurzy odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (POR) jsou určeny pro pracovníky, kteří je používají v rámci své pracovní (profesní) činnosti:
 
  • Zemědělci
  • Pracovníci technických služeb a firem při údržbě veřejných městských ploch
  • Pracovníci firem z oboru facility management zabývající se údržbou veřejných zelených ploch
  • Zahradníci při údržbě veřejných zahrad a prostor
  • Pracovníci lesních správ a městských parků
  • Pracovníci, kteří používají POR při údržbě veřejných sportovních a kulturních areálů a hal, golfových hřišť
  • Pracovníci letišť
  • Distributoři přípravků na ochranu rostlin, registrovaných poradců a lektorů

 

Používání přípravků na ochranu rostlin v rámci pracovních činností je upraveno zákonem 326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči, který je platný od 1.1.2013. Tento zákon definuje, kdo může přípravky aplikovat, jak musí být řízen a jaké jsou sankce při jeho nedodržení.

 

Kdo je povinný řídit se tímto zákonem

tj. kdo je profesionální uživatel, říká Hlava I §2, odst2, písm. h):

Profesionálním uživatelem dle tohoto zákona je osoba, včetně obsluhy, techniků, zaměstnavatelů a samostatně výdělečně činných osob, která používá přípravkyv rámci svých profesních činností, jak v oblasti zemědělství, tak v jiných odvětvích. Profesionální uživatel je povinnen při aplikaci přípravku být držitelem některého ze 3. stupňů odborné způsobilosti.

Ty specifikuje §2 zákona 326/2004:

w) osvědčením prvního stupně se rozumí doklad osvědčující, že fyzická osoba může nakládat s přípravky pod vedením držitele osvědčení druhého nebo třetího stupně pro nakládání s přípravky.

v) osvědčením druhého stupně se rozumí doklad osvědčující, že fyzická osoba může v rámci svých profesních činností při používání přípravků řídit nakládání s přípravky a provádět dohled nad nakládáním s přípravky, pokud nejsou tyto činnosti vyhrazeny pro držitele osvědčení třetího stupně

3. stupeň odborné způsobilosti je určen distributorům přípravků, registrovaným poradcům a lektorům.

 

Zákon řeší i sankce

Hlava VII Správní delikty §79g odst.(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že:

písm. h) jako osoba, která při podnikatelské činnosti nakládá s přípravky, nezabezpečí výkon této činnosti držitelem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky potřebného podle tohoto zákona,

odst. (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1000000 Kč.

Stejná peněžitá sankce se uděluje za nevedení záznamů o aplikaci.

 

Poznámka na závěr

Certifikáty může udělovat pouze určité vzdělávací organizace, které má smlouvu s MZe ČR Zákon nespecifikuje množství a četnost použití přípravků, které se v rámci pracovní činnosti se používá.

V případě dotazů se nás obraťte prostřednictvím mailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., popř. tel. 606 162 391. ing. Hynek Míka Erudio CZ, o.s.