Osvědčení o odborné způsobilosti I. stupně se vydává, v souladu s § 86 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, s platností na dobu 5 let. Po uplynutí platnosti tohoto osvědčení vydá vzdělávací zařízení na základě absolvování doplňujícího školení nové osvědčení prvního stupně s platností na dobu 5 let.
Nové osvědčení I. stupně se vydá na základě absolvování doplňujícího školení v délce 8 hodin  - Doplňující školení je možné absolvovat i před ukončením platnosti původního osvědčení, a to ve lhůtě max. 12 měsíců předem.
Dnem absolvování doplňujícího školení bude osvědčení, kterému skončila platnost, prodlouženo.
Osvědčení I. stupně lze prodloužit i po uplynutí doby jeho platnosti, není třeba znovu absolvovat základní kurz.

Název kurzu: Školení pro prodloužení platnosti osvědčení I. stupně Délka: 8 hodin