Kurz je určený tomu „Kdo přímo aplikuje“

Jednodenní kurz pro získání osvědčení I. stupně je určen pro fyzické osoby, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky pod dohledem držitele osvědčení II. nebo III. stupně. 

Název kurzu: Základní kurz pro získání osvědčení I. stupně Délka: 1 den

Kurz splňuje svou obsahovou náplní přednášek požadovaná témata a časový rozsah 12 vyučovacích hodin (po  45 minutách), kde 8 hodin je věnováno problematice manipulace a aplikace přípravků na ochranu rostlin a 4 hodiny bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci s chemickými přípravky.

Po absolvování jednodenního kurzu obdrží účastník osvědčení/certifikát I. stupně o absolvování kurzu s platností na dobu 3 roky vystavený na jméno účastníka.