Velké poděkování i letos patří všem spolupořadatelům, partnerům a sponzorům soutěže, kteří se podíleli na přípravách soutěže poskytnutím finanční podpory, dodáním soutěžního materiálu nebo technologie, spoluprací při zajištění různých služeb technického a logistického zaměření, poskytnutím zázemí pro soutěž, dodáním věcných cen pro soutěžící a poradenstvím.

jpgDigitální pozvánka