Velkou radost udělala organizátorům soutěže zpráva o získané podpoře od Mezinárodního Visegrádského fondu.

Je to nejen velká finanční pomoc při zajištění potřebného soutěžního prostředí a zázemí, ale zároveň ocenění smysluplnosti projektu pro učňovskou mládež.