Řemeslo/Skill 2018

8. ročník, 18. - 20. září 2018, Vysoké Mýto

ISOVER – sponzor soutěže - opět posouvá standardy

Práci s materiálem ISOVER EPS SOKL 3000 si letos vyzkouší i soutěžní týmy zedníků, jejichž úkolem bude aplikace fasádních zateplovacích desek na dokončenou nosnou konstrukci z Ytongu.

Po nyní již standardním výrobku, vylepšeným izolačním materiálem Isover DOMO PLUS se součinitelem tepelné vodivosti lambda 0,038 (W.m-1.K-1), přichází ISOVER s další novinkou. Izolační polystyrenové desky pro zateplení soklu a spodní stavby Isover EPS SOKL 3000 jsou nově ve standardní nabídce až do tloušťky 300 mm. To v případě běžných XPS desek, které se pro izolování soklu a spodní stavby také používají, není možné. Umožňuje tak splnění požadavků i pro energeticky úsporné stavby, tj. nízkoenergetických a pasivních domů.

Izolační desky Isover EPS SOKL 3000 jsou dodávány ve formátu 1000x500 mm s povrchovou vaflovou strukturou pro vysokou přídržnost lepidel a tmelů. Další výhodou je konstantní úroveň lambdy (součinitel tepelné vodivosti) pro všechny tloušťky na úrovni 0,035 (W.m-1.K-1). Desky jsou určeny pro maximální hloubku použití pod terénem 3 m, což vyhovuje podstatné většině aplikací.

isover1isover2


Přední český výrobce stavebních hmot – HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. – je hrdým partnerem soutěže Řemeslo/Skill 2018.

Prezentuje se jako „hlavní partner moderního vzdělávání mladých stavařů“.

K tomu má několik důvodů:

Dlouhodobě se věnuje spolupráci se středními odbornými a učňovskými školami, na kterých předává mladým stavařům prostřednictvím svých technických zástupců zkušenosti ze stavební praxe včetně informací a trendů v současném stavebnictví . Zároveň poskytuje školám i materiální podporu pro možnost praktické výuky. Pořádá oblíbené exkurze do svých moderních výrobních závodů, aby si mladí stavaři udělali představu o výrobě novodobých cihel např. cihel s integrovaným polystyrénem.


V rámci moderního vzdělávání přináší HELUZ do odborných škol skutečně soudobé „pomůcky“ pro vzdělávání, které spojují odbornost a zábavu do jednoho, nebo-li „škola hrou“.

První z nich je interaktivní aplikace „Stawebnice“. Jedná se o interaktivní učebnici pro budoucí profesionály v oblasti zděných staveb. Tuto příručku lze využít jak v samotných hodinách při výkladu odborné látky, tak také pro samostudium a to v podstatě kdykoliv a kdekoliv, protože příručku si lze stáhnout do chytrých zařízení. Informace obsažené v příručce je možné podle potřeby aktualizovat online, a tím zajistit aktuálnost obsahu.

Druhou vzdělávací aktivitou je využití virtuální reality pro ukázku praktického stavění. Mezi mladými stavaři se jedná o oblíbenou „hru“, kde si osvojí základní postupy a pravidla pro stavbu zdí včetně konstrukčních detailů.

Při příležitosti probíhající soutěže Řemeslo/Skill 2018 si budou moci účastníci i návštěvníci vyzkoušet zábavnou formu vzdělávání přímo na místě.  

Díky těmto snahám se HELUZ snaží  zatraktivnit obor stavebnictví  a přitáhnout pozornost mladých studentů, kteří se díky nabytým znalostem mohou stát uznávanými odborníky v současné společnosti.


Přípravy nového již 8. ročníku soutěže Řemeslo/Skill 2018 jsou v plném proudu

18. - 20. září 2018

Od začátku roku probíhají jednání s tradičními partnery a sponzory. Máme radost, že nám všichni potvrdili svou podporu i v letošním roce a těšíme se na spolupráci a setkání. Zároveň probíhají i jednání a komunikace se členy připravované odborné poroty.

Školy mají k dispozici přihlášky na jednotlivé soutěžní obory zedník/zednické práce, obkladač, montér suchých staveb, instalatér a truhlář. Postupně nám chodí jejich odpovědi.

Momentálně řešíme soutěžní zadání pro jednotlivé obory, množství soutěžního stavebního materiálu a technologií, potřebných výrobků a různých komponentů. Připravujeme podrobný harmonogram soutěžního programu.

Zajišťujeme ubytování a stravování soutěžících a jejich pedagogického doprovodu, vymýšlíme a ladíme doprovodný program. 

Zkrátka snažíme se, aby soutěž v září proběhla profesionálně a všichni zúčastnění se v Mýtě cítili co nejlépe. Těšíme se v září na shledanou ve Vysokém Mýtě.