Erudio CZ

Spolek ERUDIO CZ, z.s. organizuje projekty, kurzy, semináře a workshopy zaměřené na celoživotní vzdělávání , soutěže pro středoškolské studenty a řemeslné soutěže pro učně. Zakládajícími členy jsou PhDr. Lenka Ulrychová a Ing. Hynek Míka.

Základními cíli spolku jsou zejména poskytování vzdělávacích a poradenských služeb, celoživotní vzdělávání, rekvalifikace, organizace vzdělávacích kurzů, školení, seminářů, soutěží a workshopů. Dále umožnit studentům odborných škol rozvíjet své znalosti a praktické dovednosti a srovnávat je především se zahraničními studenty stejných oborů z hlediska konkurenceschopnosti na trhu práce.

28 dvoučlenných soutěžních týmů z 18 českých a zahraničních škol poměří své síly v oborech zedník, zednické práce, obkladač, montér suchých staveb, instalatér a truhlář. Zadání některých soutěžních oborů na sebe budou navazovat.

Seznam škol najdete zde:
http://www.erudiocz.cz/mezinarodni-soutez-ucnu-remeslo-skill/soutezici-skoly