Erudio CZ

Spolek ERUDIO CZ, z.s. organizuje projekty, kurzy, semináře a workshopy zaměřené na celoživotní vzdělávání , soutěže pro středoškolské studenty a řemeslné soutěže pro učně. Zakládajícími členy jsou PhDr. Lenka Ulrychová a Ing. Hynek Míka.

Základními cíli spolku jsou zejména poskytování vzdělávacích a poradenských služeb, celoživotní vzdělávání, rekvalifikace, organizace vzdělávacích kurzů, školení, seminářů, soutěží a workshopů. Dále umožnit studentům odborných škol rozvíjet své znalosti a praktické dovednosti a srovnávat je především se zahraničními studenty stejných oborů z hlediska konkurenceschopnosti na trhu práce.

Velké poděkování i letos patří všem spolupořadatelům, partnerům a sponzorům soutěže, kteří se podíleli na přípravách soutěže poskytnutím finanční podpory, dodáním soutěžního materiálu nebo technologie, spoluprací při zajištění různých služeb technického a logistického zaměření, poskytnutím zázemí pro soutěž, dodáním věcných cen pro soutěžící a poradenstvím.

jpgDigitální pozvánka