Erudio CZ

Spolek ERUDIO CZ, z.s. organizuje projekty, kurzy, semináře a workshopy zaměřené na celoživotní vzdělávání , soutěže pro středoškolské studenty a řemeslné soutěže pro učně. Zakládajícími členy jsou PhDr. Lenka Ulrychová a Ing. Hynek Míka.

Základními cíli spolku jsou zejména poskytování vzdělávacích a poradenských služeb, celoživotní vzdělávání, rekvalifikace, organizace vzdělávacích kurzů, školení, seminářů, soutěží a workshopů. Dále umožnit studentům odborných škol rozvíjet své znalosti a praktické dovednosti a srovnávat je především se zahraničními studenty stejných oborů z hlediska konkurenceschopnosti na trhu práce.

5 dvoučlenných družstev truhlářů ze SŠ  Brno-Jílová, SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk, VOŠ a SŠ technické Česká Třebová, SOŠ stavebné ze Žiliny a z VOŠ a SŠ stavební  Vysoké Mýto se bude jistě velmi  snažit při plnění dvoudenního soutěžního úkolu – zhotovení  květinového stolku.

Do soutěže truhlářů se letos nově zapojila firma Lesy ČR, s.p.  poskytnutím  finančního  daru, který bude použit na nákup velmi hodnotných  cen pro soutěžící v oboru truhlář.  Půjde o 6 ks akumulátorového vrtacího šroubováku TXS Li 2,6 - Plus od firmy Festool, která je také sponzorem soutěže a poskytne toto velmi kvalitní nářadí za zvýhodněné ceny.