Erudio CZ

Spolek ERUDIO CZ, z.s. organizuje projekty, kurzy, semináře a workshopy zaměřené na celoživotní vzdělávání , soutěže pro středoškolské studenty a řemeslné soutěže pro učně. Zakládajícími členy jsou PhDr. Lenka Ulrychová a Ing. Hynek Míka.

Základními cíli spolku jsou zejména poskytování vzdělávacích a poradenských služeb, celoživotní vzdělávání, rekvalifikace, organizace vzdělávacích kurzů, školení, seminářů, soutěží a workshopů. Dále umožnit studentům odborných škol rozvíjet své znalosti a praktické dovednosti a srovnávat je především se zahraničními studenty stejných oborů z hlediska konkurenceschopnosti na trhu práce.

Program soutěžě 2018

pozvanka skill 2018

Doprovodný program 2018

doprovodny program 2018

Rozhovor - příloha tiskové zprávy 2018

ŘEMESLO / SKILL 2018

Mezinárodní soutěž učňů v řemeslných dovednostech 

8. ročník

Pardubický kraj, Vysoké Mýto, 18.-20. září 2018

 

ROZHOVOR – Příloha tiskové zprávy – září 2018


„Škola hrou zaujme budoucí odborníky - stavaře díky Stawebnici a virtuální realitě“, říká Pavel Heinrich ze společnosti Heluz

Partnerem soutěže Řemeslo/Skill 2018 je přední český výrobce stavebních hmot – HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Dlouhodobě se věnuje spolupráci se středními odbornými a učňovskými školami, na kterých předává prostřednictvím svých technických zástupců zkušenosti ze stavební praxe včetně informací a trendů v současném stavebnictvím mladým stavařům. Zároveň poskytuje školám i materiální podporu pro možnost praktické výuky.

V rámci moderního vzdělávání přináší HELUZ do odborných škol skutečně soudobé „pomůcky“ pro vzdělávání, které spojují odbornost a zábavu do jednoho, nebo-li „škola hrou“. První z nich je interaktivní aplikace „Stawebnice“. Jedná se o interaktivní učebnici pro budoucí profesionály v oblasti zděných staveb. Tuto příručku lze využít jak v samotných hodinách při výkladu odborné látky, tak také pro samostudium. Druhou vzdělávací aktivitou je využití virtuální reality pro ukázku praktického stavění. Mezi mladými stavaři se jedná o oblíbenou „hru“, kde si osvojí základní postupy a pravidla pro stavbu zdí včetně konstrukčních detailů.

Na podrobnosti jsme se zeptali Ing. Pavla Heinricha ze společnosti Heluz:

Interaktivní příručka Stawebnice je aplikace, která se jednoduše nainstaluje na chytrý telefon, tablet či PC. Každý si pak může prostudovat informace týkajících se stavby zděného domu kdykoliv a kdekoliv. Informace obsažené v příručce je možné podle potřeby aktualizovat online, a tím zajistit aktuálnost obsahu. Zároveň tato interaktivní učebnice umožňuje kromě samotného studia - textu doplněného velkým množstvím fotografií a obrázků - provádět testování nabytých znalostí. Další interaktivní funkcí je možné prohlížet videa z provádění jednotlivých úkonů na stavbě.

Jakou máte odezvu ze škol?

Oslovili jsme více jak 20 odborných škol, které tuto iniciativu vítají. Učitelům i žákům se aplikace v naprosté většině líbí, oceňují aktuálnost obsahu i kvalitu zpracování.  Masivnější používání aplikace očekáváme v tomto školním roce, kdy budou probíhat školení učitelů na vybraných školách. Velký zájem jsme zaznamenali na stavební škole SŠPU v Hodoníně. Zahájili jsme spolupráci se stavební školou ve Vysokém Mýtě, kde očekáváme bližší spolupráci v tomto školním roce.

Pomáhá aplikace i učitelům?

Učebnice slouží i učitelům v tom smyslu, že ji mohou použít ve výuce při promítání ve vyučovací hodině a mohou hodnotit žáky na základě výsledků testování. Pedagogy to baví, protože si zároveň mohou vytvořit svoje testy, a dokonce vlastní kapitoly, které jim zůstávají uloženy a nemusí tak pracně vytvářet stále nové přednášky. Jedná se tedy o propojený systém žáka a učitele prospěšný pro obě dvě strany. Dokážu si představit, že ve výuce bude učitel používat PC a žáci např. „psát“ test na tabletu. Zároveň si každý tuto aplikaci může „odnést“ i do profesního života a velice jednoduše si najít informace, které zrovna potřebuje. Něco takového tady ještě nebylo. Od letošního podzimu bude představena nová verze s dalšími interaktivními 3D prvky, které dodají aplikaci další kvalitativní rozměr a zefektivní a zlidští předávání složitých technických informací. Je tedy na co se těšit

Další oblíbenou hrou je Virtuální realita. Jak si můžeme takovou výuku představit?

Představte si školní třídu, kde chybí asi tak 6 lavic. Místo nich stojí dva malé sloupky s kamerkami a na katedře jsou položeny brýle a dva jednoduché ovladače. Na tabuli se promítá staveniště. Student si nasadí brýle a rázem se vnoří na staveniště jako zedník, s tím, že si nemůže ublížit na zdraví a neušpiní se a nepoškodí žádný materiál. Od učitele dostane za úkol postavit např. stěnu s oknem. A skutečně student může po snadném zacvičení začít zdít, tak jako ve skutečnosti se všemi detaily a osvojit si „na vlastní kůži“ stavební praxi a prohloubit si tak svoje teoretické znalosti. Učitel v tuto chvíli působí jako mistr. Pro studenty velmi působivé, zábavné – skutečně Komenského „škola hrou“ odpovídající 21. století.

Děkuji za rozhovor.

Zdenka Hanyšová CeláVizuál Stawebnice

cid:<a href=

Obr.: Ukázka 3D modelu stropní konstrukce – model je možné zvětšovat do podrobného detailu a otáčet ve šech směrech. Stawebnice je neziskový projekt pro vzdělávání budoucích profesionálů ve stavebnictví, který vzniká v rámci spolupráce předních firem na trhu: HELUZ – zakladatel a iniciátor projektu dále pak Bramac, Schiedel, Franken Maxit, Sulko, Velux.

Závěrečná tisková zpráva 2017

ŘEMESLO / SKILL 2017

Mezinárodní soutěž učňů v řemeslných dovednostech 

7. ročník

Pardubický kraj, Vysoké Mýto, 19. - 21. září 2017

Tisková zpráva - závěrečná                                        

 

Mezi mladými stavaři vynikali Slováci

 

 

Učni chválili podporu odborníků a možnost „sáhnout si“ na moderní materiály a technologie.

/Vysoké Mýto, 26. 9. 2017/ Stovky návštěvníků, které zavítaly ve dnech 19. – 21. září na vysokomýtské náměstí, přilákaly zvuky bouchání, broušení a řezání k mobilním halám naproti městskému úřadu. Zde přímo na dlažbě náměstí, které vstřícně poskytlo město Vysoké Mýto, postupně vyrůstaly zdi koupelen a u nich se míhali mladí zedníci, instalatéři, obkladači, montéři suchých staveb a truhláři. Pod bystrým okem porotců plnili zadané úkoly a tvořili. „Letos nás překvapili Slováci,“ říká Lenka Ulrychová za pořádající společnost Erudio CZ a hned to doložila: „Vítězství v  oborech Zedník, Truhlář a Instalatér si odvezli žáci ze SOŠ stavebné Žilina a práci nejlepších obkladačů předvedli studenti SOŠ z Považské Bystrice.“

Vítězem kategorie montéři suchých staveb se stala dvojice ze SŠ polytechnické Brno, Jílová a kategorii zednické práce vyhráli učni Střední školy a ZŠ Tyršova ze Žamberka. Práci soutěžících hodnotili porotci. Ti se shodli, že úroveň dovedností v jednotlivých oborech byla vysoká, a tak někdy museli hledat opravdové odborné detaily, aby mohli určit pořadí,“ vysvětlil Hynek Míka z Erudia CZ.

 

Soutěžící byli nadšeni a posílili si sebevědomí v oboru

Dvaašedesát mladých stavařů a řemeslníků z devatenácti odborných škol a učilišť z České republiky i zahraničí předvedlo, že se ve světě stavebnictví neztratí. Na začátku byla odvaha přijet a „naživo“ pod ostrými zraky posuzovatelů předvést, co se – často jen podle videa a učebnic – naučili s materiály, které třeba nikdy nedrželi v ruce.

„Moc se mi tu líbilo a přijedu určitě příště. Hlavně kvůli tomu, že se tady máme možnost „naostro“ učit profesionální práce, porovnat se s ostatními a také proto, že nás kontrolují lidi, kteří mají skvělou praxi. Při vyhodnocování nejen udílejí body, ale také řeknou, co je skvělé a které věci musíme doladit, abychom do budoucna mohli dělat zakázky za peníze,“ říká nadšeně Tomáš. Spolu s Jakubem studuje SŠ stavební a dřevozpracující v Ostravě a v kategorii obkladač se umístili jako třetí. Kluci ještě pochválili materiály, se kterými zde mohou pracovat.

 „Na náměstí jsme koupelnu ještě neobkládali,“ usmívají se Matěj s Jarem, vítězové z Považské Bystrice. „Je to super nápad, přináší nám možnost přiučit se něčemu novému a nechat si poradit od odborníků, změřit síly s ostatními a taky samozřejmě štěstí z vítězství, které si odvážíme,“ radovali se. Maďarská dvojice Csaba Becze a József Kornóczi přijela ze stavební školy v Baje a soutěžila v kategorii zednické práce. Chlapci si poprvé vyzkoušeli práci v týmu a získali druhé místo. „Vysoké Mýto super,“ říkají jednohlasně bez překladu. Odvážejí si úplně novou zkušenost především v samostatnosti.

Člen poroty a zástupce firmy, která dodala na soutěž podlahové prvky si myslí, že na rozvoji svých dovedností v řemesle, které si vybrali, mohou všichni kluci ještě více zapracovat. „V jejich letech je to těžké, ale kdyby se na sebe podívali z nadhledu a do budoucna, viděli by, že o ně bude velikánský zájem a budou žádaní. Vyplatí se jim věnovat více času rozvoji umění řemesla, které si vybrali. Všechno, co se teď učí, se jim vyplatí. Ten, kdo zůstane ve stavebnictví, to bude mít v životě skvělé,“ dodává.

 

Pardubický kraj podporuje Řemeslo/SKILL a nové iniciativy ve stavebnictví

Za vynikající soutěž, která je jedinečná v České republice svou zajímavou koncepcí, časovým záběrem i náročností soutěžních zadání, považuje Řemeslo/SKILL krajský radní pro školství Bohumil Bernášek: „Veřejnost vidí, jak se dnes staví a z jakých materiálů, že jsou tu nové trendy, nové technologie. Velký dík Pardubického kraje patří sponzorům, kteří zásobili soutěž stavebními materiály, i organizátorům, kteří už tolik let soutěž připravují. Kluky to zjevně baví a my doufáme, že nám to přivede nové zájemce do stavebních oborů.“  Podle radního bude Pardubický kraj podporovat aktivity, které mají za cíl přilákat více mladých lidí ke studiu stavebních oborů a které nyní vznikají na Vyšší odborné škole a střední škole stavební ve Vysokém Mýtě.

 

 

Pořadatele překvapil zájem médií

„Pozornost médií do určité míry naznačuje zájem o problematiku malého počtu učňů stavebních oborů a následného nedostatku řemeslníků. Vypadalo to, že se redaktoři přišli přesvědčit, že v oboru zedník a v dalších oborech ještě někdo vůbec zůstal,“ uvedl v nadsázce Hynek Míka a adresoval médiím poděkování:  „Jsme rádi, že reportáže veřejnosti ukázaly pestrost a zajímavost jednotlivých oborů ve stavebnictví a ocenily práci našich škol.“

 

V případě dotazů, prosím, kontaktujte:

PhDr. Lenka Ulrychová

Ing. Hynek Míka

Erudio CZ, z.s.

www.erudiocz.cz

Podkategorie

Město Vysoké Mýto ve dnech 20. – 22. září 2016 poskytne opět část svého krásného náměstí pro tradiční soutěžní klání učňů ve stavebních profesích. 6. ročník soutěže podporuje Pardubický kraj a řada sponzorů. Na zajištění technického zázemí soutěže se podílí místní VOŠ a SŠ stavební.

Představí se zde téměř 60 učňů nejen z Pardubického kraje, ale z celé České republiky, Slovenska, Polska a Německa.

Soutěž začíná tradičně vyzděním staveb z materiálu Heluz a Ytong, následně zedníci stavby postoupí svým kolegům z dalších oborů – obkladačům, montérům suchých staveb a instalatérům. Truhláři budou během dvou soutěžních dnů pracovat na zhotovení samostatného výrobku.